LISAN ARVOT

NOUSUUN UUDELLA TALOUDELLA, LUOVUUDELLA & YHTEISTYÖLLÄ!

 

LISAN TEEMAT

Kilpailukyky ja talous on saatava kuntoon. EU:n asemaa globaalina toimijana ja markkinoiden avaajana eurooppalaisille yrityksille pitää väkevöittää. Esimerkiksi:

 • yritysten toimintaedellytysten parantaminen ja kansainvälisten rekrytointien helpottaminen
 • sisämarkkinoiden toiminnan ja pelisääntöjen kehittäminen
 • digitaalisten sisämarkkinoiden vauhdittaminen
 • teollisuuden uudistuminen
 • järkeviä päätöksiä tekevän talous- ja rahaliiton vahvistaminen

Suuryritysten ja teollisen Suomen uudistuminen on välttämätöntä! Entä miten pienet ja keskisuuret yritykset voivat hyödyttää taloutta?

 • Uusi kasvu syntyy pienemmissä yksiköissä: Pk-yritysten kasvun mahdollisuuksia tuettava
 • Start-up kulttuuria laajennettava eri aloille
 • Naisyrittäjyyden ja osa-aikayrittäjyyden kehittämistä lisää
 • Yli 80% tulevaisuuden työpaikoista syntyy pk-yrityksissä

Ihmiset, työelämä ja yhteiskunta – EU:n idea paremmasta huomisesta ihmisille pätee yhä!

Hyvän elämän elämän edellytykset jokaiselle kuuluvat EU:n perusarvoihin. EU takaa yhdenvertaiset oikeudet mm. turvallisuuteen, terveyteen, toimeentuloon ja koulutukseen. Minua kiinnostavat erityisesti joustavan työelämän ja koulutuksen haasteet.

 • Kaikki eivät halua yrittäjiksi, mutta yritteliäisyydestä on hyötyä työelämän murroksessa
 • Ihmisten osaamiskirjon laajentaminen ja kokemuksen jakaminen
 • Jaksamishaasteisiin konkretiaa uudenlaisista työnmalleista
 • Kansainväliset koulutusmahdollisuudet monipuolisemmin osaksi osaamisen päivittämistä

Lisäksi Suomen kannalta tärkeää on kehittää Suomi-kuvaa – Suomessa on enemmän osaamista, sekä kulttuurin ja luonnon aarteita kuin muistamme kertoa.

 • Suomen omaperäinen kulttuuri on tärkeä osa Eurooppaa.
 • Pieni maa ei voi seurata trendejä vaan sen täytyy osata myös luoda niitä.
 • Suomen maine ei synny mietinnöissä, vaan tekemällä.
 • Kulttuurivientiin paukkuja
 • EU:sta on hyötyä Suomelle on maiden välisen viestinnän, kulttuurivaihdon, tutkimuksen ja tieteen kautta

Meillä on globaali vastuu ympäristöstä ja ihmisistä.

 • Puhtaan, kauniin asuinympäristön ja luonnon säilyttäminen sekä ympäristön viihtyisyyden kehittäminen tuleville sukupolville.
 • Huolehtiminen myös heikommassa asemassa olevista.

Tämän linkin takana pdf-esite Lisasta ja Lisan eurovaaliteemoista.

MILLAINEN MEPPI MINUSTA TULISI?

Olen konkari kahdessa asiassa; luomaan olennaisille asioille huomiota ja saamaan ihmiset innostumaan.

Siksi minusta tulisi tarmokas meppi. Intohimoni on nostaa suomalainen osaaminen ja yritykset esiin. Päätöksenteko saisi vauhtia myös kokemuksistani teollisuudessa, internetyrittäjänä ja suomalaisyritysten viennin kehittäjänä.

LISAN VISIO

Visioni on väkevästi maailmanpolitiikassa vaikuttava yhtenäinen Eurooppa. Suomen asemaa EU:ssa haluan vahvistaa, siksi kannatan harkitusti etenevää liittovaltiokehitystä. Tämä vahvistaisi taloudellista vakautta ja yhtenäisyyttä. Suomi on niin omanlaatuinen paikka, ettemme menetä itsenäisyyttämme vaikka toimimme enemmän yhdessä.

Mitä tavoittelen EU-politiikassa?

Tavoitteeni paikka talous- ja raha-asioiden valiokunnassa. Sen lisäksi valiokunnista minua kiinnostaa erityisesti kansainvälinen kauppa, sekä kulttuuri- ja koulutus.

Muuttaisitko mieluummin muualle? Suomi ja Eurooppa ovat ainutlaatuisen kiinnostavia paikkoja elää, asua, tehdä työtä ja yrittää. Euroopan tulevaisuuden dynamo on luovuus.

Euroopassa on kautta aikojen syntynyt jännittäviä asioita antiikista ja renesanssista Eiffeltorniin, Sibeliukseen, Skypeen, design-ikoneihin, Beatlesiin, Picassoon, Nokiaan, Supercelliin ja Rovioon. Keskeistä menestystarinoissa ovat olleet vaikutteet ulkoa, yhdessätekeminen sekä ilmöiden ja ideoiden jalostaminen.

Perinteisesti taloutta on mitattu suuruuden ekonomialla. Nyt Supercellin ja Angry Birdsin kaltaiset uudenlaiset yritykset osoittavat nopealla kasvullaan, että kekseliäisyys, pelottomuus ja innovaatiot ovat kasvun ydin.

EU on vapauttanut ihmisten, työnteon, ideoiden ja tavaroiden liikkuvuuden. Ennen EU:ta Suomesta tarvittiin pumaska lupia saada matkustaa, tehdä ostoksia, työskennellä ja opiskella ulkomailla.  Nyt kun olemme saaneet nauttia EU:n mukanaan tuomista vapauksista, on vaikea muistaa millaiselta Kekkoslandialta Suomi tuntui ennen EU:ta.

Avoimuus tuo Suomelle mahdollisuuksia!

Mitä meppi oikein tekee?

Parlamentin jäsenen työ on lainsäätäjän hommaa ja vaikuttamista valiokunnissa. EU:n yksityiskohdat hämmentävät äänestäjää. Vaaliteemoina haluan puhua laajemmista asioista.