Naisasiaa

Yksi syy lähteä eurovaaliehdokkaaksi oli, että tulee pohdittua omaa kantaa eri asioihin. Joitakin asioita olen miettinyt aikaisemmin paljonkin, pitänyt niistä jopa saleja täyttäviä puheitakin, joitakin taas en kyllä sitten tippakaan tätä ennen. Naisten asema ja urakehitys kuuluu lempiaiheiisini, joten näihin Kokoomusnaisten esittämiin kysymyksiin oli helppo vastata:

1. Miten naisten etenemistä politiikan ja elinkeinoelämän johtotehtäviin voisi edistää EU:ssa?

”EU:ssa komissaareista on 2/3 miehiä., samoin jäsenvaltioiden mepeista vain 1/3 on naisia. Liike-elämässä naisia on ylimmässä johdossa niukasti. Tehtävää riittää, sillä usein naisasioita mitätöidään ja niistä keskustellaan ymmärtämättä asian ydintä. Esimerkiksi kaikesta maailman vähittäiskaupassa liikkuvasta rahasta yli 80% tulee naisten pussista. Naiset tekevät ostopäätökset.  Varallisuus ja valta taas ovat miesten käsissä. Miehet tekevät tärkeät päätökset. Herää kysymys, miksi teollisuus ja kauppa ympäri maailmaa ovat kriisissä?”

Miten kehittää tilannetta?

”Kohentamalla naisten koulutus- ja osaamistasoa. Korkeakoulututkinto ei riitä, vaan tarvitaan erityistä älyä ja silmää tulla esiin oikealla hetkellä. Parantamalla naisten työuran monipuolisuutta sekä kannustamalla naisia luomaan entistä merkittävimpiä verkostoja ja yhteistyökumppanuuksia miesten ja naisten välille yhteiskunnan ja liike-elämän eri portaissa. Tämä on hyvin pitkäjänteistä työtä, johon kuuluu henkinen ja fyysinen sekä aineellinen puoli.

Suomi on jännittävä maa, sillä monet pitkälle edenneet naiset eivät koe tasa-arvoa tärkeäksi, sillä aihe on Suomessa hiukan tabu. Moni nainen pelkää, että tasa-arvosta puhumalla ärsyttää miehiä ja toisia naisia. Kiintiöihinkään ei haluta ottaa kantaa. Minusta asiaa voi verrata äänioikeuteen ja ylipäätään lainsäädäntöön naisten oikeuksista: Jos nainen itse ei koe asiaa tärkeäksi ja tee töitä muidenkin naisten eteen, eivät asiat etene.”

2. Miten olet edistänyt tasa-arvoa omalla työ-/poliittisella urallasi?

”Olen kirjoittanut bestselleriksi nousseen Brändikäs-kirjan, jossa aihetta käsitellään pelottomasti ja raikkaasti. Olen toiminut vuosia sparraajana naisille ja erityisesti pienipalkkaisille kulttuurialan toimijoille toimeentulon parantamiseksi. Olen luennoinut aiheesta ja kirjoittanut kolumneja,

Olen sekä teollisuuden palveluksessa toimiessani että design- ja sisustustuotteita valmistavissa yrityksissä nostanut esille muita, eri-ikäisiä naisia aina kun on etsitty ja valittu avainhenkilöitä. Yrittäjänä olen 10 vuoden aikana ohjannut naisia erilaisiin tehtäviin ja yrittänyt samalla luoda mahdollisuuksia.

En pelkää puhua naisten puolesta, sillä äitini joka tuli köyhistä oloista, ei saanut samoja mahdollisuuksia edes terveyteen ja koulutukseen. Äitiyslomat 60-ja 70-luvuilla olivat vitsi. Toivoisin, että useammat naiset tutustuisivat naisten historiaan Suomessa ja Euroopassa.  Varakkaista suvuista tulevien naisten mahdollisuudet ovat olleet on pitkään hyvät. Jos taustasi on vaatimaton on naisten asemakin ollut ja on yhä, hyvinvointivaltion aikanakin huonompi.”

3. Työlaukkusi: minkälainen on työlaukkusi. Mitä se pitää sisällään, mikä siellä on välttämättömintä? Onko laukulla tarinaa, mistä se on hankittu, onko se lahja tms..?

”En ole käsilaukkufriikki, vaan kiireisenä yrittäjänä kannan useimmiten työssäni usein vain Marimekon laukussa kannettavaa tietokonetta.”

Käsilaukusta ei ole kuvaa, taiteesta kylläkin:

Lisa ja pääsiäispupu