Ny företagarattityd till politiken

Hej, fint att träffa dig

Jag är med i EU-valen för Samlingspartiet. Min kallelse är att bygga ett nytt mera positivt Finland tillsammans med dig.

Finland har vänt sig inåt. Intellektuella atmosfären är ofta mörk. Vissa tänker att vårt exportberoende land mycket väl skulle klara sig utan Europa, EU eller euro.

Men, minns du hur Finland var före EU? Rätt så okänt och i ett globalt perspektiv obetydligt. Det riktiga hotet är inte EU utan det att vi på andlig nivå har blivit förtvinade och isolerade. Ska vi hålla oss fast vid det gamla? Eller ska vi kämpa för att komma framåt?

EU berör oss varje dag. Maten, vår frihet till arbete, studier, rörelse, miljö och ekonomi. Hurdant vill du att Finland ska bli? Slutet? Eller öppet och framåtsträvande?

Jag har själv gått den långa vägen från anspråkslösa förhållanden på landet till företagare. Jag har sett samhället på nära håll, upptill och ner. Jag har jobbat hårt i designvärlden och utvecklat produkter som förbättrar vardagen och förklarat dem så att alla förstår. Vårt samhälle behöver tydlig kommunikation och meningsfullhet mer än någonsin.

Jag tror på Europa. Finland är en unik och viktig del av vårt Europa.

De här tiderna kräver ny slags företagarattityd i politiken.

Kom med!

Lisa

Entrepenör