VÄRDEN

TILL EN NY START I EKONOMIN MED KREATIVITET & SAMARBETE

Skulle du hellre flytta någon annanstans?

Det är en speciellt intressant att få leva, bo, arbeta och vara företagsam i Finland och Europa. Europas framtida dynamo är kreativitet.

Vi har otaliga exempel på spännande uppfinningar och upptäckter i Europa som till exempel Eiffeltornet, Sibelius, Skype, design-ikoner, Beatles, Picasso, Nokia, Supercell och Rovio. Kännetecknande för framgångar har varit yttre influenser, samarbete och förädlandet av fenomen och idéer.

Traditionellt jämfördes ekonomier i storlek med varandra. Numera har explosivt växande företag som Supercell och Rovio visar att innovationer, nytänkande och mod är det vi behöver.

EU gav oss fri rörlighet av människor, arbete, idéer och varor. Före Finland gick med i EU behövdes en mängd av tillstånd och utlåtanden innan man kunde resa, importera varor, arbeta utomlands eller studera utomlands. När vi fått njuta av friheterna  som EU medförde är det svårt komma ihåg hur det var i Finland förut. (Kekkoslandia)

Öppenhet ger chanser till Finland!

Vad gör en MEP?

Parlamentsledamöter stiftar lagar och påverkar via utskott. EU är komplicerat och förbryllande för röstare. Jag vill föra en bred diskussion omkring mina teman.

INTRESSEN NÄRA HJÄRTAT

Min vision är ett starkt EU med politisk kraft och enighet. Vår plats i EU ska stärkas genom att försiktigt utveckla federala funktioner. Det här skulle fördjupa samarbetet och medföra stabilitet. Finland är en så speciell plats att vi inte förlorar vår självständighet fast vi ökar samarbetet med andra länder.

Vilka är mina mål inom EU-politiken?

Jag siktar på ekonomi- och finansutskottet. Utöver den står internationell handel, kultur och utbildning mig nära.

FÖRETAG OCH EKONOMI

Konkurrenskraften och ekonomin måste fås i skick. EU har en är en global institution att räkna med och den kan öppna dörrar för europeiska företag. Den här rollen måste förstärkas med åtgärder som:

 • Förbättring av förutsättningar för verksamhet och internationell rekrytering
 • Utvecklandet av verksamheten och spelreglerna för inre marknaden
 • Accelerering av den digitala utvecklingen
 • Förnyelse av industrin
 • Förstärkning av ekonomi- och valutaunionen som gör välinformerade beslut.

Det är absolut nödvändigt att förnya storföretagen och det industriella Finland! Men hur kan små- och medelstora företag gynna ekonomin?

 • Den nya tillväxten sker i mindre enheter än förut: Stöd behövs för medelstora företag
 • Startup-kulturen måste spridas till nya branscher
 • Kvinnoföretagande och deltidsföretagande måste utvecklas mera
 • Mer än 80% av framtida arbetsplatser bildas i medelstora företag
 • Människor, arbetslivet och samhället – Idén om en bättre framtid för människor gäller

Förutsättningarna för ett bra liv för alla hör till grunderna av EU. EU garanterar alla likvärdiga rättigheter till säkerhet, hälsa, utkomst och utbildning. Jag är speciellt intresserad av utmaningarna som har att göra med flexibilitet i arbetslivet och i studierna.

 • Alla vill inte bli företagare, men företagsamhet är en fördel i arbetslivets brytningsskede
 • Vi ska bredda vår kunskap och dela med oss av våra erfarenheter
 • Nya modeller att lösa arbetsutmattning
 • Internationella utbildningsmöjligheter som en del av uppdatering och fortsättningsutbildning

Finland har en mångsidig image som inte utnyttjas fullt. Vi kommer inte ihåg att berätta om vårt kunnande och vår natur. När vi gör det bättre utvecklas bilden av oss på ett positivt sätt.

 • Finland har en originell kultur som är en viktig del av Europa
 • Ett litet land kan inte enbart följa trender, vi måste också skapa nya
 • Finlands anseende växer inte med betänkanden utan genom handlingar
 • Mera krafter till kulturexport
 • EU är till nytta för oss via kommunikation, kulturutbyte, forskning och vetenskap

Vi har globalt ansvar för miljön och människor

 • En ren och vacker natur skall skyddas och utvecklas för kommande generationer.
 • Vi måste ta hand om de svaga

MOTTO:
Under kampanjen ska vi göra saker för Finland – som till exempel Wikitalkoot som lanserades 11.2.2014

EN HURUDAN MEP SKULLE JAG BLI?

Jag är bra på två saker, att skapa uppmärksamhet för nya saker och att få människor att bli inspirerade.

Därför skulle jag bli en bra mep. Min passion är att lyfta fram finskt kunnande och finska företag. Jag har erfarenhet inom industrin, som internetföretagare och utvecklare för Finlands export. Jag har vad det behövs för att sätta fart på beslutsfattandet.